Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

nothingwrong
3556 317b
Reposted frompeper peper viazurawianiaczka zurawianiaczka
nothingwrong
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viaitmakesmecalm itmakesmecalm
nothingwrong
3300 a1b6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaankin ankin
nothingwrong

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viawonderwall wonderwall
nothingwrong
7229 d9ff
Reposted fromdecepcion decepcion viaitmakesmecalm itmakesmecalm
nothingwrong
3605 b78d
Reposted fromtez tez viaImaginationMika ImaginationMika
nothingwrong
nothingwrong
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet viaolls503 olls503
nothingwrong
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viaolls503 olls503
nothingwrong
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium
nothingwrong
9840 9f63
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatrue-love true-love
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen viaorchila orchila
nothingwrong
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaoxygenium oxygenium
nothingwrong
1226 d284
Reposted fromIzumiRivas IzumiRivas viaitmakesmecalm itmakesmecalm
nothingwrong
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
nothingwrong
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viaunique unique
nothingwrong
7410 d944
Reposted frommeem meem vialiteracja literacja
nothingwrong
Nie mylić miłości z zakochaniem. Zakochanie to jest reakcja fizjologiczna, jak erekcja. To się po prostu zdarza, czasem samo z siebie. Jak ktoś nie chce, żeby się zdarzyło, to ucieknie na czas, jasne. A miłość to nie jest uczucie, to postawa względem drugiego człowieka i seria decyzji, jakie się podejmuje. Miłości się nie czuje, tylko się nią żyje. Kocham swoją żonę, bo kiedyś tak zdecydowałem: "Będę kochał właśnie ciebie".
— Szczepan Twardoch
nothingwrong
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viamonam monam
9591 896e
Reposted fromfabrikk fabrikk viaarachnephobic arachnephobic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl