Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

nothingwrong

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viaiamnotarobot iamnotarobot
nothingwrong

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viaiamnotarobot iamnotarobot
nothingwrong
8203 06e6 500
Reposted fromtichga tichga viaiamnotarobot iamnotarobot

October 30 2018

nothingwrong

October 20 2018

nothingwrong
6744 f15e

September 17 2018

nothingwrong
II (Dialog)


                                    jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

                            chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja

September 16 2018

nothingwrong
nothingwrong
3634 c82c
nothingwrong
0265 12ec
nothingwrong
5815 73b6 500
Reposted frompwg pwg viadancingwithaghost dancingwithaghost
nothingwrong
8647 4e0c
nothingwrong
9265 f915
nothingwrong
8994 8949 500
Reposted frommartrol martrol viairmelin irmelin
nothingwrong
Ona. Kiedy ją pierwszy raz ujrzałem, wiedziałem że to nie może być zwykła dziewczyna pochłonięta własnym życiem i codziennymi sprawami. Z pozoru spokojna, a jednak budziła we mnie niepewność. Była przesiąknięta nadludzką wrażliwością za którą płaciła olbrzymią cenę. Jej organizm nie był przystosowany do tego toksycznego świata. Dusza drżała, a umysł szlochał. Tylko jej oczy zdradzały tą tajemnicę. Przez to miała w sobie niepokój, którym zarażała. To było jej największe przekleństwo.
— Alisa Ana
nothingwrong
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
nothingwrong
Tęsknota za drugim człowiekiem to najwyższy wymiar kary.
Reposted fromkrn krn viadancingwithaghost dancingwithaghost
nothingwrong
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
nothingwrong
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
nothingwrong

August 19 2018

nothingwrong
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viapampam pampam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl