Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2019

nothingwrong
3069 d7da
nothingwrong
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viairmelin irmelin
nothingwrong
3666 1beb
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
nothingwrong
3635 91b8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

August 27 2019

nothingwrong
3730 9642 500
Reposted fromRowena Rowena viairmelin irmelin
nothingwrong
2134 c296 500
nothingwrong
Kochaj, kogo kochasz,dopóki go masz. Tylko tyle możesz zrobić. Pozwól mu odejść, kiedy trzeba.
— Ann Brashares – Nigdy i na zawsze
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viairmelin irmelin
nothingwrong
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
nothingwrong
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
nothingwrong
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
nothingwrong
Płakała, bo pierwszy raz w życiu zanurzyła nogę w oceanie miłości i wszystko wskazywało na to, że właśnie odgryza jej tę nogę rekin.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaNataly Nataly
nothingwrong
7975 c2a1 500
Reposted fromPoorpi Poorpi viairmelin irmelin
nothingwrong
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
nothingwrong
Dyplomacja to powiedzieć komuś spierdalaj w taki sposób, by poczuł podniecenie na samą myśl o zbliżającej się podróży.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaNataly Nataly
nothingwrong
Moje życie będzie do bani, jeśli jego resztę spędzę na porównywaniu każdego poznanego faceta z tym, którego najbardziej pragnę.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin

May 23 2019

nothingwrong
7383 ef84
Reposted frompheebs pheebs viadancingwithaghost dancingwithaghost
nothingwrong
nothingwrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl