Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

nothingwrong
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
nothingwrong
6721 5637 500
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

May 26 2018

nothingwrong
twitter, facebook, tumblr, instagram, and linkedin
Reposted fromfightling fightling viairmelin irmelin
nothingwrong
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
nothingwrong
"Nie mów jej, a pokaż jej.  
Bo uczuć nie udowadnia się słowami, a czynami, które je okazują. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego niż wielkie słowa...   i niedotrzymane obietnice.
— Kobus
Reposted fromnaturalginger naturalginger viairmelin irmelin
nothingwrong
1696 ad16 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
nothingwrong

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel
nothingwrong

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel
nothingwrong
Didn't you get the memo?
nothingwrong
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadobby dobby

May 22 2018

5151 269e 500
nothingwrong
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

May 20 2018

nothingwrong
Bogu nie wolno zmieniać biegu rzeczy, które pędzą związane łańcuchem przyczyn.
— Seneka Młodszy
nothingwrong
3568 2860 500
Reposted frompampunio pampunio viairmelin irmelin
nothingwrong
0286 04c9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
nothingwrong
Życie jest pełne nieodpowiednich momentów. Pierwszych porażek, niezdanych egzaminów na prawo jazdy, oblanych sprawdzianów z matematyki, łamiących się serc i paznokci, imprez, na których byliśmy, ale ich przebieg znamy tylko z opowieści, nieprzespanych nocy, przepłakanych dni, dziur w dopiero co założonych rajstopach. Wszystko to, co niespodziewanie zwala się nam na głowę i przychodzi zupełnie nieproszone. Przeraża nas to, że nie możemy zgłosić nieprzygotowania, że nie mamy możliwości podniesienia ręki i przyznania - "dziś jestem nieprzygotowana, mogę zostać w łóżku? Niech świat dzieje się beze mnie".
— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaostatni ostatni
nothingwrong
nothingwrong
3189 bb5e 500
Poznań
by M. Kolasa
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
nothingwrong
9920 aff0
Reposted fromdailylife dailylife viabadalena badalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl