Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

nothingwrong
2093 062f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
nothingwrong
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaSenyia Senyia
nothingwrong
1756 2e56
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapffft pffft
nothingwrong
8417 eded
Reposted fromGIFer GIFer viapatrzpodnogi patrzpodnogi

April 08 2018

5042 6cdd 500
Reposted fromflufs flufs viairmelin irmelin

April 02 2018

nothingwrong

March 30 2018

nothingwrong
1469 de35 500
nothingwrong
nothingwrong
nothingwrong
6954 3a8b 500
nothingwrong
1930 8de4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
nothingwrong
nothingwrong
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
nothingwrong
7932 7541
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
nothingwrong
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
nothingwrong
4987 6d5a
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaohhmarigold ohhmarigold
nothingwrong

March 25 2018

nothingwrong

March 24 2018

nothingwrong
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
nothingwrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl