Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

5876 56de 500
Reposted fromstardvst stardvst viacynamon cynamon

March 26 2017

nothingwrong
7682 fb9e
Reposted frommosiek mosiek viatazniebieskimi tazniebieskimi
nothingwrong
Wszystko kurwa najlepiej, wszystko ma być tip-top. Musisz jeszcze sprawdzić, powtórzyć, przejrzeć. Prawie trzydzieści lat z zaciśniętym zwieraczem. A jak potem leżę pod kołdrą i przełączam kanały przez dwie i pół godziny, i pierdolę, nie robię, myślę, to i tak czuję, że powinnam raczej czytać Epikteta w ramach rozwoju osobistego.
— M. Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromskrzacik skrzacik viatazniebieskimi tazniebieskimi
7064 46a4 500
Reposted fromlafuene lafuene viakrzysk krzysk

March 25 2017

2178 bda5
9850 3500

Every f*cking time

Reposted frommyry myry vianesrait nesrait
nothingwrong
Reposted frombestform bestform viaqbshtall qbshtall
nothingwrong
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustinne justinne
5476 7d09 500

celestial-fruits:

Lily vs rainbow

nothingwrong
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viashitsuri shitsuri
nothingwrong
0414 f52f 500
Reposted fromkjuik kjuik viaganzrockbar ganzrockbar
nothingwrong
3385 09d2 500
Reposted fromgowno-z-mozgu gowno-z-mozgu viaohhh ohhh
nothingwrong
Za krótką chwilę pełnego szczęścia płaci się przewlekłym bólem.
— Anna Maria Nowakowska
nothingwrong
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love vianiewolnica niewolnica
nothingwrong
9822 a93f
Revenge
Reposted fromMerari Merari viadudku dudku
9494 b80b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri vialove-in-vain love-in-vain

March 24 2017

nothingwrong
playing in crocs
Reposted fromPsaiko Psaiko viazuckerente zuckerente
4523 4970
nothingwrong
2609 386c
Reposted fromdailylife dailylife viapsychicdevil psychicdevil
nothingwrong
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl