Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2017

0625 466a
Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin
nothingwrong
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin

August 27 2017

nothingwrong
3291 5167 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
nothingwrong
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
Reposted fromrailus railus viadivi divi
nothingwrong
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viadivi divi
nothingwrong
3712 717d 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi

August 20 2017

nothingwrong

August 18 2017

9606 7b22
Reposted fromidiod idiod viadancingwithaghost dancingwithaghost
nothingwrong
7888 f0ba

August 07 2017

nothingwrong
8120 2904 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNocturia Nocturia
nothingwrong
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaNocturia Nocturia
nothingwrong
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viaNocturia Nocturia
3488 2e8c 500
nothingwrong
1778 7c03
Reposted fromoutoflove outoflove viamefir mefir
nothingwrong

August 02 2017

6115 89cc 500

catsandkitten:

Waiting for me to let my guard down

Reposted fromaallenwalker aallenwalker viacynamon cynamon

July 19 2017

nothingwrong
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
nothingwrong
1316 d57e 500
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej jedynej kobiety).
nothingwrong
Co to jest kokieteria? Można by chyba powiedzieć, że jest to takie zachowanie, które ma temu drugiemu dać do zrozumienia, że zbliżenie seksualne jest możliwe, przy czym ta możliwość nie może nigdy wyglądać jak pewność. Mówiąc inaczej: kokieteria to niezobowiązująca obietnica spółkowania.
— "Nieznośna lekkość bytu"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl