Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

nothingwrong
miasto po prosto nie istnieje, kiedy
nie ma w nim ciebie. rozpadają się
dekoracje. są zgliszcza. rumowisko jest.
— Świetlicki, Uwodzenie
Reposted fromzmora zmora viaiamnotarobot iamnotarobot

February 19 2018

nothingwrong
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
nothingwrong
4797 67b5 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viairmelin irmelin
nothingwrong
nothingwrong
5038 a1a9 500
Reposted fromKisiel66 Kisiel66 viaiamnotarobot iamnotarobot
nothingwrong
Black cats owned by Molly Micklethwait & Rufus White (photograph by Oskar Proctor)
Reposted fromcats cats viairmelin irmelin
nothingwrong
4089 75a6
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
nothingwrong
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viablackatlass blackatlass
nothingwrong
5376 e722 500

"Koty udały się Panu Bogu -
mawia czasem Wisława Szymborska.
Niekiedy dodaje: Tylko.
Niekiedy: Najbardziej."

[R. Krynicki, "Koty"]

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
nothingwrong
2290 1c00
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
nothingwrong
3308 324a
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
4258 50b8 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
nothingwrong
3235 2bdf 500
nothingwrong
5807 1284
nothingwrong
5153 2220 500
nothingwrong
5707 761f 500
nothingwrong
4442 e04c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaiamnotarobot iamnotarobot
nothingwrong
4312 1b74 500
nothingwrong
Dać komuś miłość (...) nie odbierając mu jednocześnie jego powietrza, jego obszaru wolności. Niczego nie narzucać nawet siebie samego to najtrudniejsze zadanie (...) i rzadko się to udaje.
— Roma Ligocka - "Wolna miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiamnotarobot iamnotarobot
nothingwrong
9598 60cb
Reposted fromkjuik kjuik viaataliaboo ataliaboo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl