Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

nothingwrong

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viablackatlass blackatlass
nothingwrong
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viacontrolled controlled
nothingwrong

Myślę, że się jednak kochaliśmy. Na swój własny niewytłumaczalny sposób. Ale zawsze.

nothingwrong
Powiedz, pasuję do twoich bioder?
— Ochocki, nagi
Reposted fromvith vith viakatalama katalama
nothingwrong
5410 40dd 500
nothingwrong
4168 757e
Reposted fromtwice twice viablackatlass blackatlass
nothingwrong
2432 bbe2 500
Reposted fromtichga tichga viaserplesniowy serplesniowy
nothingwrong
5595 da9c
Ewok!
Reposted fromrrandom rrandom viaserplesniowy serplesniowy
nothingwrong
9651 91e0 500
Muminki.
Reposted frommartinif16 martinif16 viaserplesniowy serplesniowy
nothingwrong
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
nothingwrong
7739 c9f4
Reposted fromVegelus Vegelus viasidestory sidestory
nothingwrong
7048 c89d 500
Reposted fromoblivions oblivions viapampam pampam
nothingwrong

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viapampam pampam
nothingwrong
3995 af96
Reposted frombukazla bukazla viapampam pampam
nothingwrong
tell a lie once and all your truths become questionable.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom

July 01 2015

nothingwrong
To jak piszesz i jak mówisz, świadczy o tym jak myślisz.
To jak dotykasz i patrzysz, świadczy o tym co czujesz i jak odczuwasz.
— ktoś kiedyś powiedział
Reposted fromkonwalia konwalia vianiewidkaa niewidkaa
nothingwrong

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless vianiemaproblemu niemaproblemu
nothingwrong
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viakatalama katalama

June 30 2015

nothingwrong
3464 2db1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl