Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

2135 22fb 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viadisheveled disheveled

May 10 2017

nothingwrong
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong viabelieve17 believe17
nothingwrong
6029 b176
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabelieve17 believe17
nothingwrong
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viabelieve17 believe17
nothingwrong
nothingwrong
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
nothingwrong
Reposted fromgruetze gruetze viastraycat straycat
nothingwrong
4023 b504
Reposted fromSzczu Szczu viaganzrockbar ganzrockbar
nothingwrong
Nam, Kobietom, potrzebna jest uroda, żeby mężczyźni nas kochali, a głupota, żeby ich kochać.
— Coco Chanel
Reposted fromMsSuzanna MsSuzanna viaigul igul
nothingwrong
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium vianiemaproblemu niemaproblemu
nothingwrong
7557 9d19 500
nothingwrong
2103 c99a 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viaiblameyou iblameyou

May 09 2017

nothingwrong
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viablithely blithely
nothingwrong
Szczęście to najpierw odwaga.
— 'Trzy metry nad niebem'
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viakaat kaat

May 07 2017

nothingwrong
Reposted frombluuu bluuu viabadalena badalena
5521 43b5
Reposted fromamatore amatore viadisheveled disheveled

May 05 2017

5048 8f60
Reposted fromtosiaa tosiaa viaomg-archy omg-archy
3105 d566 500
Reposted fromstrzepy strzepy viadumborhappy dumborhappy
nothingwrong
3543 b870 500
Reposted fromsarazation sarazation viadumborhappy dumborhappy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl