Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

nothingwrong
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viacynamon cynamon
nothingwrong
9747 c7b4
Reposted fromkarahippie karahippie viacynamon cynamon
0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viairmelin irmelin
nothingwrong
5330 134c
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin

June 14 2017

nothingwrong
8113 1435
Reposted fromniee niee viairmelin irmelin

June 13 2017

nothingwrong
nie spierdol tego.

June 12 2017

nothingwrong

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium vianiemaproblemu niemaproblemu
nothingwrong
nothingwrong
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini

June 11 2017

nothingwrong
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viabadalena badalena
7487 b1b2 500
Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viabadalena badalena

June 07 2017

nothingwrong
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.

June 05 2017

nothingwrong
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
nothingwrong
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin

June 01 2017

1680 b078 500

chubbycattumbling:

cuteavalanche:

Do all pet owners have a “type”?

ALL ARE FANTASTIC!

nothingwrong
0564 c690 500
Reposted frompiehus piehus viapampam pampam
nothingwrong
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viapampam pampam

May 27 2017

nothingwrong

May 25 2017

9758 0358 500

marigoldbub:

2017 mood

nothingwrong
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl