Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2020

nothingwrong
7908 2745 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viairmelin irmelin
nothingwrong
4924 c871
Reposted frompaulitaa paulitaa viairmelin irmelin
nothingwrong
4674 4d32 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
nothingwrong
4674 4d32 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
nothingwrong
8364 0cbb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
nothingwrong
Reposted fromshakeme shakeme viaeskapiza eskapiza
nothingwrong
nothingwrong
nothingwrong
Reposted fromshakeme shakeme viaeskapiza eskapiza
nothingwrong
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viaeskapiza eskapiza
nothingwrong

"Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni."

Agnieszka Osiecka

Reposted fromhrafn hrafn viadygoty dygoty
nothingwrong
Reposted fromFlau Flau viaMrrruk Mrrruk
nothingwrong
Reposted fromshakeme shakeme viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
nothingwrong
3151 3038 500
Reposted fromJustVicky JustVicky viaandrewmyles andrewmyles
nothingwrong
Głupotą jest znikać z życia kogoś, kto ustawił nas na pierwszym miejscu. Kto oddał nam swoje serce, duszę i emocje. Uciec bez słów okrywając dnie i noce tej osoby ciszą, pustką i zastanowieniem. Nie róbcie tego. Nie odchodźcie od dobrych ludzi, myśląc, że na nich nie zasługujemy. Możecie im zniszczyć życie.
Reposted frommefir mefir vianiskowo niskowo
nothingwrong
3980 e7b8
Reposted fromZircon Zircon viapankamien pankamien
nothingwrong
9527 2091
Reposted fromsouporn souporn viaandrewmyles andrewmyles
nothingwrong
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viaeskapiza eskapiza

June 03 2020

4395 f6b4 500
Reposted fromkukkaburra kukkaburra viaeskapiza eskapiza
nothingwrong
2807 de89 500
Reposted fromadkagar adkagar viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...